Αξιολόγηση με Ποσοτικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα qEEG & Συνεδρίες ΝευροανάδρασηςΣυμβουλευτικές Υπηρεσίες για εφαρμογές ποσοτικού ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (qEEG)

19κάναλη μέτρηση και αξιολόγηση ποσοτικού ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (qEEG)

19κάναλη μέτρηση και αξιολόγηση ποσοτικού ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (qEEG) με γραπτή συγκριτική αναφορά με βάση δεδομένων σταθμισμένων νορμών

19κάναλη μέτρηση και αξιολόγηση ποσοτικού ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (qEEG) με γραπτή συγκριτική αναφορά με βάση δεδομένων σταθμισμένων νορμών και απεικόνιση ηλεκτρομαγνητικής τομογραφίας χαμηλής ανάλυσης (Low Resolution Electromagnetic Tomography Analysis)

Τεστ συνεχούς επίδοσης (Αξιολόγηση εγρήγορσης, προσοχής, παρορμητικότητας και επίδοσης σε γνωστικά έργα) για παιδιά, εφήβους και ενήλικες


Τι είναι το Ποσοτικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα qEEG

Xαρτογράφηση εγκεφάλου

Υπάρχει μια λεπτομερής μέθοδος αξιολόγησης της εγκεφαλικής δραστηριότητας, η οποία ονομάζεται qEEG (ποσοτικό εγκεφαλογράφημα), γνωστό επίσης ως χαρτογράφηση του εγκεφάλου. Με αυτή την τεχνολογία καθίσταται δυνατόν να έχουμε μια εικόνα της εγκεφαλικής δραστηριότητας του ατόμου μας σε όλο τον εγκέφαλο ταυτόχρονα. Μπορούμε να αξιολογήσουμε την ηλεκτρική δραστηριότητα σε κάθε μέρος του εγκεφάλου ξεχωριστά και σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα μέρη.

Μας επιτρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη για το που θα πρέπει να κατευθυνθεί η εκπαίδευση μέσω Νευροανάδρασης. Επίσης μας επιτρέπει να συγκρίνουμε ένα εγκεφαλικό χάρτη που έγινε πριν την εκπαίδευση με ένα εγκεφαλικό χάρτη μετά την εκπαίδευση ώστε να φανεί ξεκάθαρα η βελτίωση στην εγκεφαλική δραστηριότητα ως το αποτέλεσμα αυτής της εκπαίδευσης.

Μετράμε την εγκεφαλική δραστηριότητα σε microvolts τοποθετώντας ηλεκτρόδια σε 19 σημεία ταυτόχρονα και συνδέοντάς τα με ένα υπολογιστή. Ο υπολογιστής συλλέγει τις καταγραφές και τις συνθέτει σε χάρτη ως προς τις εγκεφαλικές συχνότητες του ατόμου, καταγράφοντας το εύρος, τη φάση, την συνοχή και την συμμετρία των εγκεφαλικών κυμάτων.

Ο χάρτης δείχνει τη σχετική ένταση κάθε τύπου εγκεφαλικών κυμάτων και τον προσδιορισμό της θέσης τους στον εγκέφαλο. Επίσης καθορίζει το σε ποιά περιοχή του εγκεφάλου κάθε μορφή εγκεφαλικών κυμάτων είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη, σε σχέση με το που θα έπρεπε να είναι.

Για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση των θ κυμάτων στο πίσω μέρος της κεφαλής, ή περισσότερα β κύματα στο ένα ημισφαίριο από ότι στο άλλο.

Κάθε περιοχή του εγκεφάλου κάνει την δική της εργασία και συμβάλλει στο σύνολο. Εάν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα κομμάτι του εγκεφάλου δεν είναι σωστή, τότε το σύνολο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Το QEEG μας δίνει την δυνατότητα να εντοπίσουμε το πρόβλημα.


Πώς γίνεται το QEEG?

Το σκουφάκι που χρησιμοποιείται στο QEEG μοιάζει πολύ με το σκουφάκι κολύμβησης. Από την στιγμή που θα τοποθετηθεί το σκουφάκι με 20 ηλεκτρόδια σωστά τοποθετημένα στα σημεία που καθορίζονται από το διεθνές σύστημα τοποθέτησης ηλεκτροδίων 10-20, ο ειδικός μεθοδικά θα δοκιμάσει την ορθότητα της καταγραφής των εγκεφαλικών κυμάτων από κάθε ηλεκτρόδιο.

Στην υποδοχή του κάθε ηλεκτροδίου τοποθετείται ειδική πάστα αγωγιμότητας και βεβαιωνόμαστε ότι το ηλεκτρόδιο έχει σωστή επαφή με το κρανίο. Όσο καλύτερη είναι η επαφή τόσο πιο ακριβής καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας θα ακολουθήσει.

Όταν ετοιμαστούν όλα απαιτείται το άτομο να καθίσει ήρεμο με μάτια ανοικτά και έπειτα με μάτια κλειστά, ακολουθώντας τις οδηγίες του ειδικού. Η διαδικασία αυτή γίνεται δύο φορές. Άρα συνολικά 4 περίοδοι, δύο με ανοικτά μάτια και δύο με κλειστά.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής καταγράφει τη θέση και την ένταση για κάθε μία από τις 6 ομάδες εγκεφαλικών κυμάτων, ταυτόχρονα σε όλα τα 20 σημεία (δ, θ, α, smr, β, β2). Αξιολογώντας την καταγραφή σημείο προς σημείο ο ειδικός επιλέγει συνολικά 30 δευτερόλεπτα «καθαρών» δεδομένων.

Στη συνέχεια , ο υπολογιστής παράγει μία φασματική ανάλυση και μία τοπογραφική χαρτογράφηση σε σύγκριση με μια βάση δεδομένων αναφοράς, που συγκρίνει τη μέτρση του εν λόγω ατόμου με άλλες σταθμισμένες καταγραφές ατόμων της ίδιας ηλικίας και του ίδιου φύλου. Έτσι καταλήγουμε με ένα προφίλ του ατόμου το οποίο μας δείχνει τις περιοχές στις οποίες υπάρχει απόκλιση σε σχέση με τη νόρμα και που ευθύνονται για την παρουσία των διαφόρων κατά περίπτωση συμπτωμάτων.


Συνεδρίες Νευροανάδρασης για:

- Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής

- Υπερκινητικότητα

- Αυτισμό / Σύνδρομο Asperger

- Διαταραχές Άγχους

- Κατάθλιψη

- Ιδεοψυχαναγκαστικές Συμπεριφορές / OCD

- Διαταραχές Ύπνου

- Εγκεφαλική Βλάβη

- Νευροψυχολογικές Διαταραχές

- Νευρολογικές παθήσεις π.χ. Ινομυαλγία

- Ημικρανία

- Μέγιστη πνευματική απόδοση για business executives, αθλητές και καλλιτέχνες (Peak Perfromance training)


Τι περιλαμβάνει μια συνεδρία Νευροανάδρασης

Για να κάνουμε Νευροανάδραση, τοποθετούμε ένα ηλεκτρόδιο στο τριχωτό μέρος της κεφαλής και ένα ηλεκτρόδιο σε κάθε αυτί, οποία συνδέουμε σε έναν ηλεκτροεγκεφαλογράφο. Τα ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου στέλλονται ενισχυμένα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος με τη σειρά του απομονώνει τις συχνότητες που θέλουμε να εκπαιδεύσουμε. Τα ηλεκτρόδια ανιχνεύουν τα εγκεφαλικά κύματα, η συμπεριφορά των οποίων απεικονίζεται γραφικά σε μια οθόνη υπό την μορφή ενός παιχνιδιού. Στόχος του εκπαιδευομένου είναι η αύξηση, σε συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, των επιθυμητών κυμάτων και η μείωση των ανεπιθύμητων ούτως ώστε να εξομαλυνθεί η εγκεφαλική λειτουργία.