Εθισμοί

Η Νευροανάδραση συνεχίζει να αποκτά φήμη στην αποτελεσματικότητά της για αντιμετώπιση των εθισμών. Επιπλέον, η έρευνα συνεχίζει να υποστηρίζει το γεγονός ότι υπάρχει θεμελιώδης διαφορά που σημειώνεται στα κύματα εγκεφάλου ενός εξαρτημένου, όπως σημειώνεται στο χάρτη qEEG.

Η Νευροανάδραση βοηθά τους εξαρτημένους από ουσίες πελάτες να αυξάνουν τα ποσοστά αποχής και τους βοηθούν στην παραμονή σε εγκατασταάσεις απεξάρτησης, καθώς είναι σε θέση να μένουν πιο εύκολα καθαροί και νηφάλιοι. Η Νευροανάδραση είναι ένας ασφαλής, άνετος τρόπος να μειωθεί εντυπωσιακά η εξάρτηση των πελατών

Οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσχουν από εξάρτηση ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικά κτλ) αγωνίζονται επίσης με ελλοχεύοντα χαρακτηριστικά, όπως η κατάθλιψη, η ανησυχία, η αϋπνία, και το τραύμα. Αυτές οι διαταραχές προκαλούν συχνά τις υποτροπές για τους πελάτες και την δυσκολία στην αποκατάστας. Για αυτό έτσι είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους πελάτες να αντιμετωπιστούν και η κατάχρηση ουσιών και οποιοδήποτε ελλοχεύον χαρακτηριστικό.

Σε μια μελέτη του UCLA (που δημοσιεύεται στο αμερικανικό περιοδικό κατάχρησης ναρκωτικών και οινοπνεύματος το 2005), 77 τοις εκατό των συμμετεχόντων που έλαβαν συνεδρίες Νευροανάδρασης από κοινού με ένα πρόγραμμα 12 βημάτων παρέμειναν εγκρατή για 12 μήνες, έναντι 44 τοις εκατό εκείνων που δεν έλαβαν Νευροανάδραση, αλλά που έμειναν στην απεξάρτηση μακροχρόνια. Αυτή η μελέτη έχει επαναληφθεί επιτυχώς από άλλες ερευνητικές ομάδες.

Με μερικούς απλούς αισθητήρες, η Νευροανάδραση χρησιμοποιεί τις υγιείς συχνότητες του εγκεφάλου για να διορθώσει τους τομείς υπερ- και υπο- διέγερσης του, που εμπλέκονται στους εθισμούς. Με την πάροδο του χρόνου, η Νευροανάδραση βοηθά στην εξάλειψη των διατραχών όπως: αϋπνία, κατάθλιψη, ανησυχία, και διαταραχή διάσπασης της προσοχής

«Μετά από διάφορες συνεδρίες, οι πελάτες αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι τα συναισθήματά τους δεν είναι γεγονότα, και μπορούν να αρχίσουν να είναι αντικειμενικότερα και παρόντα στις ζωές τους.»

Αν και η Νευροανάδραση δεν είναι μια μαγική σφαίρα, οι άνθρωποι που φαίνονται «μη-θεραπεύσιμοι» σημείωνουν αλματώδη βελτίωση. Η κατάθλιψη, η ψυχαναγκαστική διαταραχή,η γενικευμένη διαταραχή ανησυχίας, ο χρόνιος πόνος είναι προβλήματα που μπορούν να περιοριστούν σε 60 συνεδρίες. Οι άνθρωποι με χρόνιο πόνο μπορεί να χρειαστούν μέχρι 80 συνεδρίες και οι άνθρωποι με διατραχλη μετα-τραυματικού άγχους , στους οποίους έχει εμφανιστεί λόγω αυτού διατραχή προσωπικότητας μπορεί να χρειαστούν μέχρι 180 συνεδρίες.